Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreAbout usNetworks and partners

Netwerken en partners


CercleS

Het Talencentrum is lid van CercleS, de federatie van Europese talencentra. CercleS organiseert onder andere een tweejaarlijkse conferentie; het Talencentrum nam in 2014 met zeven presentaties deel aan de conferentie in Fribourg, Zwitserland. Publicaties gebaseerd op presentaties tijdens de conferenties worden gepubliceerd in de serie Language Learning in Higher Education (Uitgeverij De Gruyter).

CercleS

Wulkow
Jaarlijks vindt in het Duitse Wulkow een werkbijeenkomst plaats voor directeuren van Talencentra in Europa. De werkbijeenkomsten resulteren vaak in een memorandum dat via CercleS wordt verspreid onder talencentra (Wulkow memorandum 2009-2013). Het Talencentrum was betrokken bij memoranda over de volgende onderwerpen:

  • Talencentra werkend binnen instellingen voor hoger onderwijs in Europa;
  • Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement;
  • Budget, middelen en ondernemerschap;
  • Werving van medewerkers, management en ontwikkeling.


European Language Council

European Language Council

Het Talencentrum is lid van de European Language Council. De Council biedt nationale en internationale instituten en taalexperts de mogelijkheid om samen te werken binnen Europese projecten.


NUT

NUT

Het Talencentrum is lid van de Vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentrum (NUT), waarin talencentra uit Nederland en Vlaanderen zijn verenigd. Naast het faciliteren en versterken van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Talencentra onderling, organiseert de NUT jaarlijks een themabijeenkomst voor directeuren en een studiedag voor docenten.

Binnen de NUT zijn themagroepen actief, waarbij namens het Talencentrum de volgende medewerkers actief zijn:


Brno Masyarsk University

Brno Masaryk universiteit / Gastcolleges en uitwisseling

Docenten Ruben Comadina Granson en Marcus Grollman van het Talencentrum verzorgden van 2012- 2015 een aantal gastcolleges in het kader van het IMPACT-project. Dit project van de Masaryk universiteit in Brno (Tsjechië) draagt ertoe bij dat docenten in Brno hun eigen academische taalvaardigheid Engels kunnen beoordelen op basis van het Europees Referentiekader.

Jaarlijks bezoeken 1 tot 3 docenten uit Brno op basis van een Erasmusuitwisseling het Talencentrum in Groningen om te leren van onze lesmethoden en organisatie.


Groningen Confucius Institute

Groningen Confucius Instituut (GCI) / Cursussen Chinees

In 2011 heeft de RUG samen met de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, gesteund door de Chinese overheid, het Groningen Confucius Instituut (GCI) opgericht. Het Talencentrum en het GCI werken sinds februari 2013 nauw samen bij het vormgeven en aanbieden van cursussen Chinees voor RUG-studenten. Elk semester worden op basis van de vraag worden het volgende semester vervolgcursussen aangeboden.


DUO

DUO en UAF | Inburgeringscursussen

Door de toename van vluchtelingen(studenten) vinden steeds meer mensen het Talencentrum in het kader van hun inburgeringstrajecten. Het Talencentrum werkt samen met de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF om het aanbod van taalcursussen Nederlands uit te breiden en aan te laten sluiten op de specifieke vragen van deze groep.

UAF

Het onderwijs Nederlands aan vluchtelingen is zeker sinds 2015 sterk toegenomen in lijn met de toestroom van vluchtelingen naar Nederland uit voornamelijk Syrië. Voor vluchtelingen die anders geen onderwijs bij ons kunnen volgen, hebben we de succesvolle MOOC Introduction to Dutch bij asielzoekerscentra onder de aandacht gebracht. We hebben ook via verschillende kanalen contact gezocht met Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).


Osaka University

Osaka University

Docenten Engels van het Talencentrum geven elk jaar cursussen Engelse presentatie- en schrijfvaardigheden aan studenten van de Universiteit van Osaka in Japan. In de zomers bieden we de zogenaamde English Appetizer Course aan voor twee groepen van tien Japanse studenten die Groningen bezoeken als onderdeel van een studie-uitwisseling.


Humanitas

Humanitas | Vluchtelingen

Naast onderwijs neemt het Talencentrum ook deel aan andere activiteiten voor vluchtelingen. Zo verzorgt docent Nederlands Birgit Lijmbach workshops voor taalvrijwilligers van Humanitas. De vrijwilligers ondersteunen de vluchtelingen in hun taalleerproces. Birgit geeft de taalvrijwilligers handvatten voor begeleiding van taalleerders. Het Talencentrum biedt deze ondersteuning aan taalvrijwilligers van Humanitas jaarlijks aan.

Het Talencentrum is ook betrokken bij het RUG-initiatief: ‘University of Groningen welcomes you’. Er is een programma opgesteld met als doel om vluchtelingen kennis te laten maken met de stad, de universiteit, de taal en de gewoontes van Nederlanders en om hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.


IWCN

International Welcome Center North (IWCN) | Internationals

Het Talencentrum is partner van het International Welcome Center North (IWCN), een organisatie voor internationals die in Groningen, Friesland en Drenthe wonen. Het IWCN helpt met overheidsformaliteiten, geeft algemene informatie en tips en organiseert daarnaast sociale activiteiten. Het Talencentrum ondersteunt en verspreidt deze initiatieven en biedt haar diensten aan internationals aan.


Café de las Lenguas

Café de las Lenguas

In 2011 is Café de las Lenguas op initiatief van het Talencentrum opgericht. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesvol talencafé waar wekelijks maar liefst 40 tot 50 deelnemers op afkomen. In dit talencafé kun je op een informele manier je talen op peil houden, zo worden hier elke week onder andere Spaans, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Arabisch en Chinees gesproken. Het talencafé vindt elke donderdag avond van 7 tot 9 plaats in de kantine van het Harmoniegebouw op de eerste verdieping.

Laatst gewijzigd:17 april 2019 11:43
printView this page in: English