Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsInnovatie/Projecten

Make it in Groningen


“Make it in Groningen” (MiiG) is een project waarin een platform Nederlands wordt ontwikkeld voor taalleerders op afstand. Het bestaat uit twee delen: een appetizer en een online cursus. De appetizer biedt de mogelijkheid kennis te maken met de Nederlandse taal, de RUG en Groningen. De online cursus is een basiscursus Nederlands.

Achtergrond

Aan de basis van dit project ligt “Make it in the Netherlands”, geïnitieerd door minister Bussemaker en gecoördineerd door de NUFFIC. Doel is om internationaal talent uit te dagen naar Nederland te komen en een duurzame band met Nederland op te bouwen. Een van de succesfactoren daarbij is het vroeg leren van de taal. Daarnaast wil de RUG Groningen en de RUG aantrekkelijker maken voor buitenlandse studenten en medewerkers o.a. door het in een vroeg stadium leren van Nederlands.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van MiiG is dat buitenlandse studenten en medewerkers die overwegen naar Groningen te komen, vaker zullen kiezen dat ook daadwerkelijk te doen.  

Uitwerking

Concreet worden daarvoor in dit project twee onderdelen ontwikkeld.

  1. Een appetizer die de mogelijkheid biedt vooraf kennis te maken met Groningen, de RUG en de taal. De appetizer heeft de vorm van een website. Het bevat een introductie van Groningen, van de RUG (filmpjes),  en een introductie van de taal in allerlei vormen (audio, video, tekst, quiz). Ook zal er een connectie worden gemaakt met de facebookpagina van het Talencentrum.
  2. De ontwikkeling van een online cursus Nederlands in Futurelearn. Dit zal een gratis Massive Open Online Course (MOOC) zijn, waarin deelnemers kennis kunnen maken met het Nederlands tot niveau A1.

Verwacht wordt dat bij een start van de uitvoering in september 2014, het project in juni 2015 afgerond kan zijn.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English