Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsInnovatie/Projecten

IntlUni


Als gevolg van de ontwikkeling in de richting van de ‘European Higher Education Area’ en de internationalisering in het hoger onderwijs, worden de groepen waarin zowel studenten als docenten zich bewegen steeds meer heterogeen. Ze spreken allerlei verschillende talen en komen uit allerlei verschillende culturele achtergronden.

Trends

Hier zijn 2 trends te herkennen:

  1. Een ‘English only’-omgeving, waarin Engels de primaire vreemde taal is geworden en waar opleidingen in het Engels worden aangeboden
  2. Een hernieuwde belangstelling voor het leren van vreemde talen

Doelstellingen van het project

Het project IntlUni richt zich primair op de 1e van deze 2 trends, en heeft 3 hoofddoelen:

  1. Het in kaart brengen van de taalkundige, culturele en onderwijskundige trends die zich in Europa ontwikkelen
  2. Het definiëren van referentiepunten die de kwaliteit bepalen van de programma’s die binnen de context van deze ontwikkelingen worden aangeboden
  3. Bepalen wat er moet worden gedaan om hoogwaardig onderwijs en een hoogwaardige leerervaring mogelijk te maken in deze relatief nieuwe, complexe leerruimte

Achtergrond van het IntlUni-project

Het IntlUni Network is voortgekomen uit een eind 2009 door de European Language Council opgezette Special Interest Group (SIG) die zich richtte op The Multilingual and Multicultural Classroom. In 2009/2010 zijn onder de vlag van deze SIG 2 workshops gehouden, gevolgd door bijenkomsten van een aantal mogelijke projectpartners. Het IntlUni Network bestaat dan ook uit partners uit eerdere projecten (opgezet vanuit het lidmaatschap van de European Language Council), leden van de SIG en andere experts binnen het vakgebied.

Meer informatie?

Beijk onze Presentatie over IntlUni [PDF] en de IntlUni project website.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 15:29
printView this page in: English