Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsInnovatie/Projecten

Jaarprogramma Nederlandse taal en cultuur

De afdeling Nederlands van het Talencentrum en de afdeling Dutch Studies van de Letterenfaculteit hebben sinds 2013 een samenwerking met de vakgroep Nederlands van de Communication University of China.

Eens in de vier jaar volgen derdejaarsstudenten van de CUC een jaar lang een intensief taal- en cultuurprogramma in Groningen. Het programma bestaat uit lezingen Nederlandse taal en maatschappij, colleges Nederlandse literatuur en cultuur, en taalverwerving. Bovendien worden er verschillende excursies georganiseerd in samenwerking met de vakgroep Ruimtelijke Wetenschappen, Talencentrum en Dutch Studies.

Het programma is zeer intensief. Studenten hebben een jaar lang gemiddeld per week 20 uur colleges. In januari krijgen studenten daarnaast een intensieve training die hen voorbereidt op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II. Het beginniveau van het programma is niveau B1. Het eindniveau is B2/C1 volgens het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Tot op heden is het programma twee keer aangeboden, namelijk in 2013-2014 en 2017-2018.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Engen.

CUC
Laatst gewijzigd:04 oktober 2018 10:29
printView this page in: English