Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsInnovatie/ProjectenAfgesloten projecten

Embed


Doel

In het project Embed (2009-2012) is via een reeks interne en externe (internationale) specialistenpanels een groot aantal essays van studenten gefilterd om zodoende te komen tot een verzameling voorbeelden van academische schrijfproducten (essays) op de niveaus B en C volgens het ERK (Europees ReferentieKader, ofwel het CEFR). Dit project toont de waarde en haalbaarheid aan van ERK-standaardisatieprocedures ten behoeve van lerarenopleidingen. Bovendien onderstreept het hoe belangrijk het is om dit soort materiaal online beschikbaar te stellen, aangezien docenten het vaak te druk hebben om alle standaardisatiebijeenkomsten bij te wonen.

Methode

Het belangrijkste onderdeel in het project Embed bestond uit het ontwikkelen van een structuur waarin de generieke ERK-descriptoren op plaatselijk niveau toepasbaar worden gemaakt. De taalvoorbeelden in de voorbeeldteksten bieden docenten tastbare voorbeelden van de positieve en negatieve taalfuncties op verschillende ERK-niveaus, aan de hand waarvan docenten de taal in de voorbeelden op een bepaald niveau direct kunnen relateren aan de schrijftaal van hun eigen studenten. In het project werd de taal in de voorbeeldteksten gedefinieerd aan de hand van de categorieën reikwijdte (range), nauwkeurigheid (accuracy), coherentie (coherence) en argumentatie (argument). Op deze elementen wordt aan de hand van deze en andere voorbeelden tijdens de standaardisatiebijeenkomsten dieper ingegaan.

In de introductie- en standaardisatieworkshops over het ERK die het Talencentrum binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en andere instellingen organiseert, wordt gebruikgemaakt van deze voorbeeldteksten.

Een aantal Embed-voorbeeldteksten is ook te vinden op www.erk.nl/docent/training/Engels.

Artikelen

Over dit project zijn 2 artikelen verschenen:

  • Haines, K.B.J., Schmidt, N., Jansema, P.N. and Lowie, W.M. (2013). EMBEDding the CEFR in academic writing assessment: a case study in training and standardization. Dutch Journal of Applied Linguistics 2, 1, pp 77-91.
  • Jansma, P.N., Jager, S., Lowie, W.M. & Haines K.B.J. (2011). De beoordeling van Engelstalige essays: het ERK in het universitair schrijfvaardigheidsonderwijs, Levende Talen Tijdschrift, 1, pp 15-25.
  • Lowie, W.M., Haines, K.B.J. & Jansma, P.N. (2010). Embedding the CEFR in the academic domain: Assessment of language tasks, Procedia Social and Behavioral Sciences, 3, pp 152-161.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English