Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsInnovatie/ProjectenAfgesloten projecten

Blended Learning


In samenwerking met het Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) is het project Blended Learning opgezet.

Doelgroep en doel

De doelgroep bestond uit 15 Duitse docenten Nederlands die van niveau B2 van het Europees Referentiekader (CEFR) naar C1 moesten worden begeleid. Om hen voor te bereiden op het afsluitende examen, het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) van het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), is in mei 2006 het Blended Learning project gestart.

Deelnemers

Vanuit het Talencentrum werkten mee:

 • Mevrouw drs. B.L.A. de Boer (docent/coördinator)
 • Mevrouw drs. B.V.J.M. Lijmbach (docent)
 • Mevrouw drs. A.M. Dijk (projectmanager)

Van Duitse zijde waren de volgende personen bij het project betrokken:

 • De heer dr. H.C. Facklam (afdelingshoofd NiLS)
 • De heer H. Hülsdünker, MA
 • Mevrouw dr. B. Kasper-Heuermann (cursusleider/docent)
 • Mevrouw C. Wittstruck (docent).

Blended Learning methode

Blended Learning is een onderwijsvorm die bestaat uit verschillende componenten:

 • Face-to-face contact: vaststellen van de beginsituatie van iedere individuele student
 • Afstandsleren: ontwikkelen van een elektronische leeromgeving
 • Workshops in Duitsland en Nederland
 • Individuele begeleiding op afstand: individuele feedback op schrijfvaardigheidsproducten
Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English