Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreAbout usInnovation/ProjectsConcluded projects

Afgesloten projecten


Blended Learning

In samenwerking met het Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) is het Blended Learning project opgezet. De doelgroep bestond uit 15 Duitse docenten Nederlands die van niveau B2 van het Europees Referentiekader (CEFR) naar C1 moesten worden begeleid. Het project is opgezet om hen voor te bereiden op het afsluitende examen, het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) van het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Lees meer over Blended Learning

Embed

In het project Embed (2009-2011) is via een reeks interne en externe (internationale) specialistenpanels een groot aantal essays van studenten gefilterd om zodoende te komen tot een verzameling voorbeelden van academische schrijfproducten (essays) op de niveaus B en C volgens het ERK (Europees ReferentieKader, ofwel het CEFR). Dit project toont de waarde en haalbaarheid aan van ERK-standaardisatieproedures ten behoeve van lerarenopleidingen. Bovendien onderstreept het hoe belangrijk het is om dit soort materiaal online beschikbaar te stellen, aangezien docenten het vaak te druk hebben om alle standaardisatiebijeenkomsten bij te wonen. Lees meer over Embed

Intuit

INTUIT (ENglish TUtoring through IT) is een Onderwijsvernieuwingsproject van een aantal Nederlandse universiteiten. Doel van het project is om ICT te integreren en te implementeren in het taalvaardigheidsonderwijs Engels. Het Europees Referentiekader (CEFR) vormt hierbij het uitgangspunt. Binnen het project wordt in verschillende pilots onderzocht hoe de autonomie van de taalleerder verhoogd kan worden door de gerichte inzet van ICT. Te denken valt hierbij aan programma’s voor diagnostische toetsing, zelfstandig oefenen en het gebruik van een digitaal taalportfolio. Lees meer over het INTUIT-project

SpeakApps

Bij het leren van een vreemde taal is spreken een van de moeilijkste vaardigheden om goed onder de knie te krijgen. Vaak biedt het formele tweede- en vreemdetaalonderwijs niet genoeg ruimte om de spreekvaardigheid te oefenen. Als men een vreemde taal leert met behulp van een online cursus, is de spreekvaardigheid veelal ondergeschikt aan andere taalvaardigheden als schrijven, lezen en luisteren. Het Talencentrum neemt, in samenwerking met het ICTOL, deel aan SpeakApps. Dit Europese project richt zich op het verbeteren van de mondelinge productie en interactie volgens het ERK met behulp van ICT. Lees meer over SpeakApps

Tshwane: e-learning in Afrika

Tussen 2009 en 2011 heeft het Talencentrum in samenwerking met het UOCG, Erasmus Universiteit Rotterdam en Tshwane University of Technology (TUT) in Pretoria (Zuid-Afrika) bijgedragen aan het project e-Learning Leadership. Binnen dit project hebben docenten van het Talencentrum een serie workshops georganiseerd in Groningen en Zuid-Afrika, op basis waarvan de docenten van TUT online hulpmiddelen voor taalonderwijs in hun curriculum hebben kunnen opnemen. Lees meer over het E-learning leadership project

Laatst gewijzigd:02 januari 2019 13:15
printView this page in: English