Skip to ContentSkip to Navigation
KVI - Center for Advanced Radiation TechnologyOnderzoek en onderwijs

ISoToPE project

Een belangrijke kwestie in radiotherapie is dat de tumordosis beperkt wordt door de toelaatbare dosis in gezond weefsel, noodzakelijk om al te erge complicaties te vermijden. Protonen hebben fysische voordelen t.o.v. conventionele fotonen, aangezien het grootste deel van de dosis aan het eind van de dracht wordt gedeponeerd (de Bragg piek). Protonentherapie groeit snel; in Nederland willen verscheidene consortia, waarvan één rond de Universiteit van Groningen, een protonenfaciliteit bouwen.

Het omzetten van de fysische voordelen van protonen in echte klinische voordelen vereist dat de Bragg piek met millimeternauwkeurigheid op de tumor wordt gericht. In de praktijk komen fouten voor door onzekerheden in de protondracht, positioneringsfouten, orgaanbeweging en anatomische veranderingen tijdens de behandeling. Dit maakt het noodzakelijk om de 3D dosisdistributie, bij voorkeur tijdens de bestraling, te verifiëren, en om, indien noodzakelijk, het behandelingsplan onmiddellijk aan te passen. Momenteel is tomografie van positronemissie (Positron Emission Tomography, PET) het enige middel voor niet-invasieve controle van de protonendosis (Proton Dose Verification, PDV). Deze methode heeft nog vele tekortkomingen. Verscheidene verbeteringen van de PET-apparatuur zijn nodig: time-of-flight (TOF) vermogen, betere gevoeligheid, betere energieresolutie, extreme compactheid, compatibiliteit met een magneetveld en stralingshardheid.

In dit project wordt een geïntegreerd Monte Carlo model van de patiënt, de protonen-bundel en het TOF-PET apparaat ontwikkeld. De simulaties die dit model gebruiken zullen dan toestaan om het effect van huidige en toekomstige verbeteringen van TOF-PET technologie te kwantificeren, de haalbaarheid van (4D) PDV tijdens de behandeling te bepalen, en een beter apparaat voor te stellen. 

Meer informatie: Peter Dendooven  

Laatst gewijzigd:28 januari 2014 12:05
printView this page in: English