Skip to ContentSkip to Navigation
KVI - Center for Advanced Radiation TechnologyOnderzoek en onderwijs

Promovendi

Op KVI-CARTwordt fundamenteel onderzoek gedaan in de atomaire en subatomaire fysica, en onderzoek in de technische fysica, versnellerfysica en technologische toepassingen van de atoom-, laser-, kern- en deeltjesfysica.

Er kunnen regelmatig nieuwe promovendi (PhD students) beginnen met een promotieonderzoek in een van de verschillende onderzoekslijnen van KVI-CART. De doctorstitel wordt verleend door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Alle promovendi van KVI-CART maken deel uit van de Graduate School of Science and Engineering (GSSE).

Kijk in het overzicht van promoties bij het KVI-CART om een indruk te krijgen van afgeronde promotieprojecten.

Om in aanmerking te komen voor een promotieonderzoek op KVI-CART is een master in de Natuurkunde, Technische Natuurkunde of een ander relevant vakgebied vereist. De promotieonderzoeker wordt aangesteld als werknemer van de Rijksuniversiteit Groningen of krijgt een promotiebeurs. Voor meer informatie zie "Werken bij KVI-CART".

Laatst gewijzigd:12 maart 2019 15:37
printView this page in: English