Skip to ContentSkip to Navigation
KVI - Center for Advanced Radiation Technology Research and education Accelerator and Radiation Physics

Available Student Projects

Deeltjesfysica in het ziekenhuis

Ioniserende straling is een onmisbaar gereedschap in de gezondheidszorg, zowel voor diagnostiek als voor behandeling. De basis hiervan is al gelegd in het begin van de 20e eeuw, vlak na de ontdekking van Röntgenstraling en radioactiviteit. Allerlei technologische ontwikkelingen, niet in de laatste plaats van informatietechnologie in brede zin, maken het vandaag de dag mogelijk zeer gedetailleerde informatie over anatomie en metabolisme te verkrijgen met afbeeldingstechnieken als PET, SPECT en Röntgen-CT. Ook de toepassing van straling voor m.n. radiotherapie van tumoren is door al deze technologische ontwikkelingen veel nauwkeuriger en daarmee effectiever geworden.

Aan deze ontwikkeling komt voorlopig nog geen einde, er zijn nog vele mogelijkheden voor verdere verbetering.Het KVI draagt hier met zijn grote expertise in het nauwkeurig detecteren van ioniserende straling en het produceren en manipuleren van ionenbundels toe bij. In samenwerking met het UMCG en andere instituten werken wij aan verbetering van zowel medische diagnostiek als behandeling van tumoren met ioniserende straling. Ons onderzoeksprogramma omvat drie onderwerpen:

 • Fundamenteel onderzoek naar de mechanismen en verschijningsvormen van stralingsschade op het niveau van biomoleculen, cellen en organen. Het doel van dit onderzoek is beter te begrijpen hoe de schade in gezond weefsel in de omgeving van een tumor, dat onvermijdelijk ook bestraald wordt, ontstaat en leidt tot vaak permanent functieverlies bij de patient en hoe die schade geminimaliseerd kan worden.
 • Ontwikkelen van methoden en technieken voor nauwkeurige bestraling van tumoren met protonen (en andere ionen). Bij de bestraling van tumoren met protonen wordt het omliggende gezonde weefsel aanzienlijk minder bestraald dan bij behandeling met fotonen (Röntgenstraling). De consequentie hiervan is dat de nauwkeurigheid bij de bestraling aanzienlijk hoger moet zijn om er zeker van te zijn dat niet delen van de tumor onvoldoende bestraald worden.
 • Ontwikkelen van betere detectietechnieken voor bijv. PET en SPECT, zodat een hoger oplossend vermogen binnen bereik komt en ze bruikbaar worden voor het verifiëren van de stralingsdosisverdeling in het lichaam van de patiënt bij protontherapie. In tegenstelling tot Röntgenstraling stoppen de protonen in het lichaam, zodat het niet mogelijk is achter de patiënt met een detector te verifiëren of de bestraling correct uitgevoerd is. Door te kijken naar de zwakke secundaire straling die de protonen in het lichaam opwekken kan vergelijkbare informatie verkregen worden.

Presentatie gegeven voor kennismaking onderzoeksgroepen eerstejaars Maart 2010 en 2011/12

http://www.rug.nl/kvi-cart/research/acceleratorphysics/KennismakingOnderzoek1003.pdf

http://www.rug.nl/kvi-cart/research/acceleratorphysics/KennismakingOnderzoek2011_2012.pdf

List of Available Student Projects AGOR

People:

Sytze Brandenburg, Hans Beijers, Marc-Jan van Goethem, Mariet Hofstee, Emiel van der Graaf, Vladimir Mironov, Reint Ostendorf en Peter Dendooven.

Research Areas and Topics:

Radiobiology and Instrumentation

Irradiations

 • Simulations and measurements for irradiation set-up (EvdG, SB, HB)
 • Beam monitor heavy ion irradiation (MH)
 • Proton dosimetry project with Nmi (EvdG, SB)
 • Improvement of the water phantom (hardware) and the control software (MJvG)
 • Automation of the irradiation of large samples (control of the XY table and beam control) (MJvG)
 • Design and simulation of a double scatter foil for the Irradiation line for improved efficiency (MJvG)

Ionsources  

 • Measurement of the spectrum of reflected microwavepower of the ECR source and the corresponding interpretation and analysis (HB, VM)
 • Optical spectroscopy of the plasma in the ECR source and analysis/interpretation, in particular the determination of the ion temperature (VM, HB)
 • Investigation of the sputtertechnique for the production of metal beams with the ECR (VM)

Accelerator Physics

More information: brandenburg@kvi.nl.

Last modified:22 March 2019 3.07 p.m.
printView this page in: Nederlands