Skip to ContentSkip to Navigation
KVI - Center for Advanced Radiation TechnologyNieuwsNieuwsarchief

UMCG behandelt eerste patiënten met protonentherapie

29 januari 2018

Het Universitair Medisch Cenrum Groningen (UMCG) heeft bekend gemaakt dat het na een lang voorbereidingstraject gestart is met de behandeling van kanker patiënten met protonentherapie: ( https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/UMCG-behandelt-eerste-patienten-met-protonentherapie.aspx ).

KVI-CART heeft vanaf het allereerste begin een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van de UMCG protonentherapie faciliteit. Al in 1984 is in de wetenschappelijke plannen voor het AGOR cyclotron aandacht besteed aan de mogelijkheid de versneller voor onderzoek aan protonentherapie te gebruiken. UMCG en KVI-CART werken nauw samen in medisch-fysisch en radiobiologisch onderzoek om protonentherapie verder te ontwikkelen. De AGOR versnellerfaciliteit ( https://www.rug.nl/kvi-cart/research/facilities/agor/ ) op KVI-CART biedt unieke mogelijkheden voor dit onderzoek omdat experimenten met zowel protonen als met andere relevante ionen zoals helium en koolstof gedaan kunnen worden. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor het bouwen van een state-of-the-art bestralingsfaciliteit voor radiobiologisch onderzoek, die qua onderzoeksmogelijkheden uniek in Europa zal zijn.

Experimentele opstelling voor radiobiology experimenten op KVI-CART
Experimentele opstelling voor radiobiology experimenten op KVI-CART
Laatst gewijzigd:23 februari 2018 08:58
printView this page in: English

Meer nieuws