Skip to ContentSkip to Navigation
KVI - Center for Advanced Radiation TechnologyNieuwsNieuwsarchief

Een nieuwe manier om bestralingen in protonentherapie te verifiëren?

30 november 2015

Recent werk van Peter Dendooven en collega's uit de KVI-CART groep Medische Fysica leidt mogelijk tot een nieuwe methode om na te gaan of een bestraling in het kader van protonentherapie volgens plan wordt uitgevoerd. Resultaten voor de productie van kortlevende nucliden die positronen uitzenden laten zien dat het heel kortlevende nuclide stiktof-12, met een halfwaardetijd van slechts 11 milliseconden, mogelijk verificatie op een tijdschaal van 0.1 seconde toelaat.

Het artikel waarin deze resultaten worden beschreven werd door de redacteuren en referenten van het vaktijdschrift Physics in Medicine and Biology geselecteerd als Aanbevolen Artikel. Dit zijn artikelen van hoge kwaliteit, geselecteerd op basis van hun innovatieve en belangwekkende inhoud en potentiële iiknvloed op toekomstig onderzoek. Dankzij deze selectie is het artikel voor iedereen gratis beschikbaar op iopscience. Het artikel vormt verder de basis van een nieuwsbericht op medicalphysicsweb.

De verificatie van bestralingen in protonentherapie is essentieel om de voordelen op het vlak van dosisafgifte van protonen ten opzichte van de standaard gebruikte fotonen ten volle te kunnen benutten. Een specifieke implementatie van positronemissietomografie (PET, een standaard afbeeldingstechniek in ziekenhuizen) kan worden gebruikt voor verificatie door te kijken naar de zeer kleine hoeveelheden positron uitzendende radionucliden die door de protonen in het lichaam geproduceerd worden. De radioactieve halfwaardetijd van de meeste van deze nucliden zorgt echter voor een vertraging in de informatie of een bestraling volgens plan verloopt. Om deze reden ontwikkelen een aantal onderzoeksgroepen wereldwijd apparaten om prompte gammastraling in beeld te brengen. Deze straling wordt gecreëerd terwijl de protonen in het lichaam afgeremd worden en maakt dus in principe direct corrigeren van de bestraling mogelijk. Het nieuwe onderzoek laat zien dat een aantal kortlevende radionucliden in voldoende hoeveelheden geproduceerd worden om in principe met behulp van PET binnen een tijdsbestek van een seconde de correcte uitvoering van de bestraling te kunnen beoordelen.

.
.
Laatst gewijzigd:01 december 2015 15:54
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws