Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADPraktijk

Evaluatie-onderzoek

De hoogleraren en onderzoekers van ons expertisecentrum worden regelmatig gevraagd voor evaluatieonderzoek en/of zijn betrokken bij externe evaluatiecommissies.


De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten

Janka Stoker heeft als lid van de commissie-Ottow tussen mei en december 2016 het toetsingsbeleid van DNB en AFM geëvalueerd. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport van deze externe, onafhankelijke commissie is dat de toetsingsprocedure naar geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen in de financiële sector transparanter moet worden uitgevoerd.

De commissie-Ottow heeft op 30 november haar evaluatierapport aan DNB en de AFM overgedragen. Op 13 december heeft minister Dijsselbloem het rapport en de gezamenlijke reactie van de toezichthouders doorgezonden naar de Tweede Kamer.

Commissie DNB & AFM: v.l.n.r. Marie-Jeanne Schiffelers, Jan Hommen, Annetje Ottow en Janka Stoker
Commissie DNB & AFM: v.l.n.r. Marie-Jeanne Schiffelers, Jan Hommen, Annetje Ottow en Janka Stoker

Dialoogtafel Groningen

Janka Stoker en Heinrich Winter hebben in opdracht van de Dialoogtafel Groningen een analyse uitgevoerd naar het functioneren van de Tafel sinds de oprichting in maart 2014. Uit het onderzoek blijkt dat de Dialoogtafel goede resultaten heeft gehaald die zonder de Tafel waarschijnlijk niet waren bereikt. De onderzoekers hebben advies uitgebracht voor de toekomstige positie en inrichting van de Tafel. Lees meer >>

Laatst gewijzigd:08 augustus 2018 16:16
printView this page in: English