Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate ResponsibilityOur expertise

Van strategie tot uitvoering en rapportage

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de fase van oriënteren en experimenteren ruimschoots voorbij. Er zijn nog maar weinig organisaties die zich niet bewust zijn van de noodzaak om stil te staan bij de impact van haar activiteiten op het milieu, de samenleving en individuele mensen. Maar 'erbij stilstaan' is niet genoeg. De maatschappij eist dat u kleur bekent. Steeds meer wereldwijd opererende bedrijven eisen van hun partners en leveranciers een heldere stellingname.

Dat roept strategische vragen op. Hoe groot is de impact van uw activiteiten op ecologische en sociale vraagstukken? Laat die impact zich beheersen en positief beïnvloeden? Door ander gedrag, bijvoorbeeld? Door een aantal strategische beslissingen te nemen? En als de kogel door de kerk is, hoe zorgt u dan voor draagvlak voor het uitgestippelde beleid, hoe integreert u de nieuwe gedragsregels in de dagelijkse werkzaamheden en bestaande bestuurssystemen?

Ons advies

Expertisecentrum iGOR adviseert en biedt concrete ondersteuning. In iedere fase. Van het uitzetten van de strategie tot en met de uitvoering en de rapportage. Voor onderzoekers die in Expertisecentrum iGOR vertegenwoordigd zijn, vormen vraagstukken rond Corporate Responsibility een belangrijk interesse- en onderzoeksgebied. Zij kennen de materie, voeren actief onderzoek uit en/of participeren in onderzoeksprojecten, volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn bij uitstek in staat om op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde kennis en inzichten te vertalen naar de alledaagse ondernemingspraktijk.

Laatst gewijzigd:12 september 2017 16:55
printView this page in: English