Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate ReportingOns aanbod

Ons aanbod

Transparantie – De interne drive

Kijken we achterom, dan zien we dat er vaak sprake was en is van externe druk. Vanuit de markt of uw concurrenten. ‘Die doet het ook, dus ik kan niet achterblijven’. De laatste jaren zien we een duidelijke verschuiving. Van externe druk naar interne drive.

twee mensen in overleg terwijl ze door een gang lopen

Corporate Reporting – een strategische keuze

Feit is, dat een groeiend aantal ondernemers jaarlijks een rapportage uitbrengt met een al of niet geïntegreerd duurzaamheidsverslag. Het belang van niet-financiële informatie in de verslaggeving groeit. Corporate Reporting is een strategische keuze en hoort bij de organisatie van de toekomst.


Transparantie – Hoe en wat?

Het dilemma: vrijwillig of verplicht

De overheid zit met een dilemma dat zich voor het eerst manifesteerde met de invoering van de Richtlijn 2014/95/EU.

  • Houden we vast aan het vrijwillige karakter van duurzaamheidsverslaggeving (interne drive)?
  • Is een wettelijk verplichting noodzakelijk (externe druk) en moet het duurzaamheidsverslag worden gebaseerd op stakeholder assessment en materialiteitsanalyse?
  • Of zijn meer sturende richtlijnen per sector gewenst?

Permanente rapportage

Daar dwars doorheen loopt de discussie omtrent de jaarrekening. Het relatieve belang van de jaarrekening neemt af. Mogelijkheden om alle soorten informatie langs digitale weg te delen, lijken ongelimiteerd. Schakelen ondernemingen in de nabije toekomst over op continuous reporting? Krijgen stakeholders toegang tot de diepste ‘registratiekrochten’ van organisaties om daar naar behoefte informatie uit te destilleren? En áls dat gebeurt, kunnen accountants dan nog een verklaring afgegeven omtrent de betrouwbaarheid van deze informatie?

Laatst gewijzigd:23 mei 2017 09:56
printView this page in: English