Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate GovernanceOnze expertise

Onze activiteiten

Onderzoek wijst de nieuwe weg


Onze experts focussen al jaren lang op gericht wetenschappelijk en internationaal onderzoek naar procedures en processen op het brede terrein van corporate governance. Ook u kunt uw voordeel doen met onze brede onderzoekservaring rond vraagstukken als:

  • Organisatie van toezicht
  • Samenstelling van de raad en diversiteit
  • Zelfevaluaties
  • Opzet en naleving van codes (nationaal en internationaal)
  • Topsalarissen waaronder de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)
  • Internationalisering
  • Actuele trends en ontwikkelingen
overleg aan tafel
Laatst gewijzigd:16 mei 2017 11:18
printView this page in: English