Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

Financial professionals en CO2 uitstootreductie

Datum:30 juni 2017

Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants onderzoek iGOR de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse organisaties een CO2 beleid voeren. Momenteel worden vragenlijsten afgenomen onder financial professionals om dit in kaart te brengen.

Bent u als financial professional werkzaam en wilt u ons helpen? Ga naar: http://tinyurl.com/Survey-waar-staat-de-financial

Of neem contact op met Dr.Teije Marra (projectleider: t.a.marra@rug.nl)