Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)About us

Wat is iGOR?

Expertise in toezicht en rapportering

De expertise van iGOR

Het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) is een expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin wetenschappelijke onderzoekers zijn verenigd met interesse en expertise in het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht in het licht van de grote maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan. Die uitdagingen hangen nauw samen met de schuivende verantwoordelijkheden van private en (semi-)publieke organisaties jegens hun stakeholders en de samenleving.

Raden van Commissarissen en Toezicht staan voor de vraag hoe zij deze verschuivingen en veranderingen in verantwoordelijkheden kunnen vertalen in hun relatie met het bestuur. Ook in de raden zelf leven actuele vragen. Wat is de beste samenstelling? Hoe weeg je de belangen van andere partijen? Hoe belangrijk is diversiteit binnen de raad en hoe geef je daar met de juiste mensen handen en voeten aan?

Voldoen aan maatschappelijke verwachtingen

Het toezicht op organisaties is volop in beweging. Toezichthouders liggen onder een vergrootglas; de maatschappij en de politiek zijn kritisch en scherpen hun verwachtingen over het functioneren van toezichthouders aan.

Wat is de rol van de 'nieuwe toezichthouder'? Welke verantwoordelijkheden, risico’s en beloningsstructuren horen daarbij? Wat zegt de wetgever en welke impact heeft de nieuwe Corporate Governance Code? Met gefundeerd wetenschappelijk onderzoek brengt iGOR in kaart wat de 'best practices' zijn in Corporate Governance en welke weg organisaties en toezichthouders kunnen bewandelen. Binnen dit onderzoek gaat maximale aandacht uit naar de praktische toepassing in de bedrijfspraktijk en in de publieke sector. Ervaren onderzoekers met specifieke interesse en ervaring in de dynamische wereld van 'behoorlijk bestuur' staan borg voor informatie, kennis en inzichten die we graag delen.

Laatst gewijzigd:12 september 2017 16:58
printView this page in: English