Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Healthwise

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Healthwise

Expertisecentrum Healthwise genereert en verspreidt inzichten op het gebied van economie, bedrijfskunde en management om gezondheid gedurende de levenscyclus te stimuleren en te bevorderen. We verbinden wetenschappelijke kennis aan vragen uit de praktijk door het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek binnen de gezondheidssector.

Ervaren onderzoekers en studenten leveren onderzoek op maat aan verschillende organisaties, gestuurd door maatschappelijke én bedrijfskundige vragen. Ons toegepast onderzoek haakt aan bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen en richt zich op de vertaling van fundamentele kennis naar de praktijk van de gezondheidszorg, zowel nu als in de toekomst. Door onze kennis met u te delen, willen we de toekomst van de gezondheidszorg helpen waarborgen.

Profiteren van ons onderzoek? Neem contact met ons op.

Nieuws

Voorbereid op de uitdagingen van de toekomst
Datum:03 mei 2019

Ondanks dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de wereld behoort staan we voor grote uitdagingen. Hoe organiseren we de shift naar preventie? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe geven we de burgers, cliënten of patiënten op een verantwoorde manier...

Agenda

calendar
Brown bag seminar Hermien Dijk - Do mental health problems cause problematic debt?
Wanneer:do 21-11-2019 12:00 - 13:00
Waar:De Skibril, Duisenberg
Kop op! Over kosten, baten en kwaliteit van leven in de jeugdzorg
Wanneer:di 21-01-2020 13:00 - 17:00
Waar:Duisenberg, Zernike, Groningen


Video's

printView this page in: English
Follow us ontwitter linkedin