Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkProjecten

Healthy Ageing Campus

Ontwikkeling Noordentree
Poppema en Aartsen
Poppema en Aartsen

D e noordentree van de Healthy Ageing Campus wordt een levendige, duurzame en gastvrije stadsomgeving voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning. Namens RUG en UMCG hebben Sibrand Poppema en Jos Aartsen op dinsdag 26 juni 2018 een hoofdlijnenakkoord ondertekend over de ontwikkeling van het gebied rondom de Antonius Deusinglaan. In het akkoord hebben beide partijen de ontwikkelplannen, de toekomstige ondergrondse infrastructuur en de benodigde grondruil vastgelegd.

Planning

Nu het hoofdlijnenakkoord is vastgesteld, kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Het gehele gebied - dat behoort tot Campus Groningen - zal fasegewijs worden ontwikkeld. Terwijl in de periode 2018 en 2019 met architecten aan de slag wordt gegaan voor de diverse ontwerptrajecten, zullen in de tussentijd de eerste voorbereidende infrastructurele en sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast wordt gestart met de aanleg van het hoogwaardige OV-knooppunt voor goede bereikbaarheid van de campus. Als de infrastructuur en sloopwerkzaamheden zijn afgerond zullen in de periode 2020-2022 naar verwachting de eerste deelprojecten worden gerealiseerd.

Healthy Ageing Campus - rondom Antonius Deusinglaan

Rondom (0) een dynamisch stadsplein gaat de RUG bouwen aan (1) een groot onderwijscentrum voor met name Farmacie en Medische Wetenschappen, (2) een locatie voor het University College Groningen en (3) cultureel studentencentrum Usva. Daarnaast is er voldoende ruimte voor (4 & 5) toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG.

Levendige campus met nieuw stadsplein (0)

Naast de nieuwbouw krijgt het terrein van zo’n 27.000 m2 een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte met een open verbinding naar de binnenstad. Centraal in het ontwikkelplan staat de realisatie van een dynamisch en autovrij stadsplein met daaromheen de gebouwen. Op de begane grond (de plint) van deze gebouwen is ruimte voor horeca en retail. Dit is allemaal vastgelegd in een Ruimtelijk Masterplan. Een hoogwaardig OV-knooppunt wordt tussen nu en eind 2020 gefaseerd aangelegd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid. Daarnaast zijn ondergrondse of inpandige fietsparkeerplaatsen in de plannen opgenomen.

Onderwijscentrum (1)

In de geplande nieuwe en moderne onderwijsruimtes op de campus zullen met name studenten farmacie en geneeskunde hun colleges volgen. Dit onderwijsgebouw van zo’n 9.000 m2 verrijst naast het ERIBA-gebouw, in de buurt van het nieuwe Protonentherapiecentrum van het UMCG.

University College Groningen (2)

Het University College Groningen (UCG), dat momenteel is gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Hoendiepskade, zal verhuizen naar het pand aan Bloemsingel 1 op de Healthy Ageing Campus. De voorgevel is een beschermd stadsgezicht en wordt behouden. Het gebouw zal worden gerenoveerd en krijgt nieuwbouwuitbreiding aan de achterzijde. Voor de huidige gebruikers van Bloemsingel 1, de ICT-afdeling van het UMCG en LifeLines, worden alternatieve locaties gezocht.

Op de kop van de Vrydemalaan zal de SSH studentenhuisvesting realiseren, waar ook UCG-studenten zullen wonen. Zo kunnen deze studenten niet alleen leren en ontspannen op de campus, maar ook wonen.

Cultureel studentencentrum Usva (3)

Het huidige gebouw ‘ADL2’ wordt gestript en krijgt een nieuwe invulling met aan het UMCG gerelateerde bedrijvigheid (Health Data Center) en met cultureel studentencentrum Usva. Aangrenzend krijgen zij een nieuw studententheater. Al jarenlang koestert Usva de wens voor een flexibeler gebouw met betere geluidsisolatie en een grotere theaterzaal (ca. 200 personen). Studenten en bezoekers kunnen straks terecht in verschillende theaterzalen, studio’s en cursusruimten. De combinatie met aantrekkelijke horeca en een buitenruimte met terras zorgt zowel overdag als ’s avonds voor levendigheid op de gehele campus. Bestaande culturele organisaties in de nabijheid van de campus bieden bovendien mogelijkheden tot meer samenwerking.

Ontwikkellocaties voor toekomstplannen UMCG (4&5)

In het akkoord heeft het UMCG locaties gereserveerd om op een later moment te ontwikkelen. Blok 4 wordt in de tussentijd gebruikt voor bouwlogistiek en op blok 5 is ruimte voor tijdelijke thematische invulling.

Laatst gewijzigd:09 november 2018 16:30
printView this page in: English
Volg ons opfacebook instagram