Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

Symposium Sociale Veiligheid en Pesten - 'Wat werkt tegen pesten?'

Wanneer:wo 30-03-2016 13:00 - 18:00
Waar:Universiteit Utrecht, De Uithof, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1.

De onderzoekers van 'Wat werkt tegen pesten?' willen graag hun kennis delen met scholen. Daarom wordt op 30 maart 2016 voor onderwijsprofessionals PO en andere geïnteresseerden het symposium Sociale Veiligheid en Pesten georganiseerd.

De wet Sociale Veiligheid
Per 1 augustus 2016 gaat de Onderwijsinspectie er op toezien dat scholen voldoen aan de wet sociale veiligheid. Deze wet schrijft voor dat scholen verplicht zorg moeten dragen voor een veilige school. Maar wat verwacht de inspectie precies van scholen? Een medewerker van de Onderwijsinspectie geeft tijdens het symposium uitleg.

Pesten voorkomen en oplossen
Onderzoekers vertellen over het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’. En waarom een school er goed aan doet zich aan te sluiten bij dit onderzoek naar de tien veelbelovende antipestprogramma’s in Nederland.
Deze tien antipestprogramma’s worden in korte pitches toegelicht. Daarna kan er in workshops nader kennis kan worden gemaakt met deze programma’s. Ook is er gelegenheid vooraanstaande onderzoekers te spreken over pesten en pestpreventie.

Voor wie?
Onderwijsprofessionals PO en andere geïnteresseerden.

Wanneer?
30 maart 2016, 13.00-18.00 uur.

Waar?
Universiteit Utrecht, De Uithof, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1.

Kosten
Vrij toegankelijk.

Meer informatie: website symposium 'Wat werkt tegen pesten'