Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekInformatie voor onderzoekers

Publiceren op Kennislink

Hoewel we ons als universitaire onderzoekers voornamelijk in een wetenschappelijke context bewegen, hopen we dat de resultaten van ons onderzoek uiteindelijk ten goede komen aan de maatschappelijke praktijk. Kennislink maakt wetenschappelijke info rmatie toegankelijk voor een breed publiek door artikelen, dossiers, links en multimedia beschikbaar te stellen op internet. Deze informatie is door een wetenschappelijke redactie gecontroleerd op betrouwbaarheid, en onderscheidt zich daarmee van veel andere informatiebronnen op internet.

Publiceren op Kennislink is voor ons van belang, omdat we daarmee onze naamsbekendheid vergroten en de aandacht van de media op ons vakgebied vestigen. Hiermee onderstrepen we de maatsch appel ijke relevantie van ons onderzoek (ook belangrijk in verband met externe financiering), we vergroten onze bekendheid onder potentiële studenten en we verbeteren het imago van de universiteit in het algemeen en onze faculteit in het bijzonder. Sinds 2002 is Kennislink on line. Vanaf die tijd is het aantal unieke bezoekers verdubbeld naar zo’n 15.000 per dag in het voorjaar van 2006. Artikelen op Kennislink gelden als vakpublicaties!

Onderzoekers, inclusief promovendi, van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kunnen publiceren op Kennislink. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Sipie Overwijk (s.overwijk@rug.nl) of bij de Kennislink redacties van gedrags- (asha.ten.broeke@kennislink.nl) of maatschappijwetenschappen (kahliya.ronde@kennislink.nl).

Via onderstaande 'links' kunt u de volgende pdf-bestanden downloaden:

Als u op de hoogte wilt blijven van de artikelen die op Kennislink verschijnen, kunt u zich abonneren op de Kennislink Nieuwsbrief of de Nieuwsfeeds.

Kennislink wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie.

GMW-publicaties op Kennislink:

Wilna Meijer, Tegen de knip- en plak-islam

Jolieke Mesken, Boos achter het stuur

Mineke van Essen en Janka Stoker, Het verschil voorbij

Jan Pieter van Oudenhoven, Marokkanen in Antwerpen en Rotterdam redelijk gelukkig

Addie Johnson, Weet je muis waar je oog naar kijkt?

Ineke Wessel, Controle over je trauma

Ernestien Gordijn, Succes bij Triviant niet alleen afhankelijk van kennis

Marije Elferink-Gemser, Chris Visscher, Koen Lemmink en Theo Mulder, Talent onder de loep: wie haalt de hockeytop?

Jan Vis, Aankomende docenten weten weinig van Europa

Monicque Lorist, Ik wil niet of ik kan niet?

Judith de Groot, Milieuvriendelijk voor de knikkers, de maatschappij, of de natuur?

Jan Kornelis Dijkstra, Populaire puber is stoer en dominant

René Veenstra, 200 miljoen gepeste kinderen

Judith de Groot, Angst slechte raadgever bij invoeren beleid

Matthijs Dicke, Files al thuis op te lossen

Patricia van Echtelt, Tirannie van overwerk

Marijn Poortvliet, Zelfverbeteraars delen anders dan strebers

René Veenstra,  Pestkoppen, verdedigers en slachtoffers

Margreet Frieling, De buurt als co-productie  

René Veenstra, Pestkop pest om populair te worden

René Veenstra, Klassikale aanpak van pesten werkt

Marije T. Elferink-Gemser, Chris Visscher, Frank Buist en Bas Schottert, Wie is de Bob?

Aafje Dotinga en Karen van Oudenhoven- Van der Zee, PVV stemmer is bang voor allochtonen

Miranda Sentse, Probleemgedrag bij jongeren

René Veenstra, het nieuwe sociale leven van de eerstejaarsstudent

René Veenstra, Goede band met leerkrachten en ouders voorkomt spijbelen

Laatst gewijzigd:27 juni 2016 13:48