Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Slechte rekenprestaties van scholieren verklaard

Wied Ruijssenaars
Wied Ruijssenaars

Alexander Minnaert en Wied Ruijssenaars

In de media verschijnen met enige regelmaat berichten over de slechte rekenprestaties van scholieren én van hun leraren. Omdat niet bekend was hoe het rekenen bij leerlingen in het basisonderwijs zich precies ontwikkelt, volgen we al enkele jaren ongeveer 1000 leerlingen in hun rekenprestaties. We doen dat samen met een grote onderwijsbegeleidingsdienst (CEDIN). Inmiddels weten we dat veel leerlingen nieuwe leerstof krijgen aangeboden terwijl ze de voorgaande stof nog onvoldoende beheersen. Dat moet wel tot problemen leiden, niet alleen bij de zwakste leerlingen, maar bij een grote groep. Het onderzoek loopt nog een paar jaar door, maar we verwachten dat we dit jaar een goed beeld kunnen geven van de manier waarop het leren rekenen verloopt. Scholen zijn met deze kennis beter in staat om uitval vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.  


Alexander Minnaert en Wied Ruijssenaars werken bij de vakgroep Orthopedagogiek

Laatst gewijzigd:01 april 2016 10:46