Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

De rol van vernedering bij radicalisering onder moslimjongeren

Tinka Veldhuis
Tinka Veldhuis

Tinka Veldhuis

Waarom worden sommige jonge moslims in het Westen radicaal, en anderen niet? En hoe kan het dat deze jongeren vaak boos lijken te zijn om gebeurtenissen waar zij zelf helemaal niet persoonlijk bij betrokken zijn, maar die zich afspelen in de Islamitische wereld? Veel radicale moslims in het Westen vinden bijvoorbeeld dat hun ‘moslimbroeders’ in het Midden-Oosten vernederd worden door Westerse overheden, en zij maken zich hier erg kwaad over. In dit onderzoek willen we beter begrijpen waarom de (realistische of waargenomen) vernedering van moslims in het Midden-Oosten bij sommige Westerse moslims tot radicalisering en zelfs (terroristisch) geweld kan leiden.

Tinka Veldhuis is verbonden aan de afdeling sociologie

Laatst gewijzigd:19 september 2017 13:40