Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Leidinggevenden hebben geen invloed op de intentie van medewerkers zich te ontwikkelen

Theo van Dellen
Theo van Dellen

Theo van Dellen en Linda van Zonneveld


In het algemeen willen organisaties graag dat managers hun medewerkers motiveren en stimuleren zich (verder) te ontwikkelen. Recent onderzoek onder ondersteunend personeel (n=256) toont aan dat dit idee waarschijnlijk eerder een wensdroom is dan werkelijkheid. Direct leidinggevenden hebben geen invloed op de intentie van medewerkers zich te ontwikkelen zowel in de huidige baan als richting een andere functie. Houding met betrekking tot de eigen ontwikkeling, voldoening in het huidige werk, affectieve betrokkenheid bij de organisatie en leeftijd zijn daarentegen wel van invloed. Het onderzoek is uitgevoerd bij een vijftal faculteiten van de Groninger universiteit.

 

Theo van Dellen is universitair docent bij de afdeling Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde

Laatst gewijzigd:23 oktober 2012 10:08