Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Leerstof beter onthouden en begrijpen

Theo van Batenburg
Theo van Batenburg

Theo van Batenburg

Mijn onderzoek gaat over hoe leerlingen het best geïnstrueerd kunnen worden zodat ze de leerstof het best onthouden en begrijpen. Daartoe zetten we op scholen experimenten op waarin instructiemethoden met elkaar worden vergeleken. Het gaat erom welke methode de beste leerresultaten geeft. Een instructiemethode heeft zowel betrekking op de manier van lesgeven van de leraar (didaktiek) als op de leeromgeving (lesboeken, computers, klaslokalen, hulpmiddelen, etc.). Momenteel loopt er een onderzoek op de praktijkschool, een school voor kinderen die zeer slecht kunnen leren. Het is een uitdaging om ook voor deze niet-cognitief ingestelde leerlingen de beste leermethode te vinden.

Theo van Batenburg is als onderzoeker verbonden aan de afdeling Onderwijskunde

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 09:36