Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Sociale ontwikkeling bij adolescenten

René Veenstra
René Veenstra

René Veenstra

Hoe ontwikkelen jongeren zich gedurende de tienerjaren? Waarom ontwikkelen sommigen zich positief en anderen negatief? Binnen de onderzoekslijn naar de sociale ontwikkeling van jongeren worden vele onderwerpen bestudeerd, met als hoofdthema’s de ontwikkeling van prosociaal en antisociaal gedrag, pesten, de invloed van ouders en relaties met leeftijdgenoten (waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van sociale-netwerkanalyse).

René Veenstra is professor bij de afdeling sociologie

Laatst gewijzigd:19 september 2017 13:35