Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Communicatie met doofblind geboren persoon verbeterd

Onderzoeksteam Marleen Janssen
Onderzoeksteam Marleen Janssen
In Nederland leeft een groep mensen die vanaf de geboorte weinig of niets kunnen horen en zien. Doordat ze geen of slechts beperkte informatie van hun visus en gehoor krijgen, wordt de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden ernstig bemoeilijkt.
Ons onderzoeksteam zet zich in voor een betere communicatie tussen de doofblinde persoon en de mensen om hem heen. Er zijn vijf promotieonderzoeken gestart, welke zich richten op tactiele communicatie, betekenisoverdracht en -onderhandeling, bepaling van het communicatief potentieel, vermindering van probleemgedrag en het interventieprogramma Contact. Op dit moment zijn de onderzoeken nog in een beginstadium maar vol enthousiasme wordt uitgekeken naar de positieve resultaten die geboekt gaan worden in de praktijk.

 

Prof. Dr. Marleen Janssen

Drs. Kitty Bloeming

Erika Boers, MSc.

Drs. Saskia Damen

Hermelinde Huiskens, MSc.

Marga Martens, MSc.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2012 10:07