Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Waarom zijn we milieuvriendelijk?

Linda Steg
Linda Steg

Linda Steg


Milieuvriendelijk gedrag kost vaak extra tijd, geld of moeite. Toch doen mensen van alles voor het milieu. Wij onderzoeken waarom dit het geval is. Zo blijkt dat mensen met sterke altruïstische of milieuwaarden milieuvriendelijker zijn. Verder blijkt dat mensen zich in sterkere mate moreel verplicht voelen om iets te doen voor het milieu en daarom milieuvriendelijker zijn als ze zich bewust zijn van de milieuproblemen, en als ze denken dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van milieuproblemen door hun gedrag aan te passen.

 

Linda Steg is adjunct hoogleraar Omgevingspsychologie.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 16:57