Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Weinig vriendjes

Marloes Koster, Anke de Boer en Sip Jan Pijl

Inclusief onderwijs is bedoeld om leerlingen met beperkingen (vroeger: handicaps) in het regulier onderwijs te houden. Het idee is dat ze daar meer kansen hebben om relaties met leerlingen zonder beperkingen op te bouwen. Dat lukt maar ten dele: onderzoek wijst uit dat leerlingen met beperkingen in het regulier basisonderwijs minder geaccepteerd worden en minder vrienden hebben in vergelijking met hun leeftijdgenoten. We willen graag weten waar dat aan ligt en vooral – orthopedagogiek eigen – wat we er aan kunnen doen. Binnen Orthopedagogiek doen Anke de Boer, Marloes Koster en Sip Jan Pijl, in sa menwerking met onderzoekers uit Leuven, Trondheim en Exeter, onderzoek op dit terrein.

Marloes Koster, Anke de Boer en Sip Jan Pijl zijn verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek

Laatst gewijzigd:18 augustus 2015 14:24