Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Baat bij verblijf in residentiele instelling

Annemiek Harder en Erik Knorth
Annemiek Harder en Erik Knorth

Erik Knorth, Annemiek Harder

In tegenstelling tot wat in de publieke opinie wordt verondersteld blijkt uit een uitgebreide analyse van de onderzoeksliteratuur, uitgevoerd door Annemiek Harder en Erik Knorth bij Orthopedagogiek, dat jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen wel degelijk baat kunnen hebben bij een tijdelijk verblijf in een residentiele instelling voor jeugdzorg. Ze maken een redelijk grote vooruitgang in gedragsmatig functioneren. Bovendien blijkt uit het promotieonderzoek van Esther Geurts (ook Orthopedagogiek) dat dit positieve resultaat nog versterkt kan worden door ouders actief te betrekken bij dit type hulpverlening. Zulke resultaten zijn zeker ook van belang voor beleidsmakers. Bij hen bestaat in veel gevallen (ten onrechte) eveneens een negatief beeld over het verblijf van probleemjongeren in een ‘inrichting’.


Erik Knorth (Orthopedagogiek)

Annemiek Harder

Laatst gewijzigd:22 februari 2019 12:25