Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

De rol van status en vriendschappen in antisociaal gedrag van jongeren

Jan Kornelis Dijkstra
Jan Kornelis Dijkstra

Jan Kornelis Dijkstra

Als onderzoeker ben ik geïnteresseerd in sociale processen in de adolescentie. Vooral de rol van leeftijdsgenoten in relatie tot een van de meest intrigerende aspecten van de adolescentie; de toename van antisociaal gedrag en delinquentie. In mijn onderzoek richt ik mij op de wijze waarop status en vriendschappen los van elkaar en in samenhang van invloed zijn op antisociaal gedrag en delinquentie. In hoeverre wordt status bepaald door antisociaal gedrag? Op welke wijze beïnvloeden vrienden elkaar in antisociaal gedrag? Zijn jongeren met een hoge status meer invloedrijk?

Jan Kornelis Dijkstra werkt als onderzoeker binnen de basiseenheid Sociologie.

Laatst gewijzigd:19 september 2017 13:36