Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Hoe Europa ons onderwijs verandert

Henk Oonk

Alhoewel de Europese Unie meestal wordt verbonden met aspecten van politiek, economie en recht, hebben we als onderzoekers van het GION vastgesteld dat ook het voortgezet onderwijs de invloed ondergaat van deze bijzondere ontwikkeling in de geschiedenis van ons continent. Ik noem een aantal bevindingen.
In alle Europese landen bloeit het Content en Language Integrated Learning ( CLIL); in ons land zijn al meer dan 100 scholen voor voortgezet onderwijs met een tweetalige (Engels) afdeling. In het kielzog van deze ontwikkeling is er veel aandacht voor de Europese en Internationale Oriëntatie ( EIO) in de verschillende vakken. Er ontstaan gemeenschappelijke curricula, standaarden voor leren en een toenemende aandacht voor vreemde talen in de basisschool. In de pas uitgegeven geschiedenisboeken over de periodes 1814-1945 en 1945 tot heden, door Frankrijk en Duitsland, is het mogelijk gebleken tot gemeenschappelijke standpunten te komen. Boeiende ontwikkelingen die om verder onderzoek vragen.

Henk Oonk is verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Hij is lid van de themagroep ’Burgerschap en sociale cohesie’ van het GION.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 09:42