Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Preventieve zorg voor kinderen van ouders met een angststoornis of depressie

Helma Festen
Helma Festen

Helma Festen

Kinderen van ouders met een angststoornis of depressie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Van de bestaande preventieve interventies voor deze doelgroep is in Nederland onvoldoende bekend of ze  effectief zijn. Het STERK-onderzoek kijkt of een korte preventieve gedragstherapeutische training voor hoogrisico kinderen effectiever is in het voorkomen of uitstellen van een depressie of angststoornis dan niet ingrijpen (minimale informatie) over een periode van 2 jaar. Om dit te kunnen onderzoeken vragen we in samenwerking met verschillende psychiatrische instellingen de medewerking van een grote groep ouders en hun kinderen uit Groningen, Friesland, Amsterdam en Leiden.

Helma Festen werkt bij de basiseenheid Klinische Psychologie.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 09:42