Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Onderbenut bètatalent: speelt persoonlijkheid een rol bij de profielkeuze?

Hanke Korpershoek
Hanke Korpershoek

Hanke Korpershoek

Nederland blijft achter bij andere Europese landen als het gaat om de keuze voor de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Uit onderzoeken naar de profielkeuze van leerlingen blijkt dat maar weinig havo- en vwo-leerlingen (vooral weinig meisjes) het profiel Natuur & Techniek (NT) volgen (met de bètavakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde). Uit mijn onderzoek blijkt dat er nog veel onderbenut bètatalent is in zowel havo als vwo en bij zowel jongens als meisjes. Daarnaast blijken NT-leerlingen gemiddeld minder extravert dan leerlingen die andere profielen volgen, maar spelen persoonlijkheidskenmerken slechts een bescheiden rol bij het verklaren van de profielkeuze.

 

Hanke Korpershoek, promovendus GION

Laatst gewijzigd:23 oktober 2012 10:08