Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Jeugd ontspoord, rechts en gewelddadig??

Greetje Timmerman

Er wordt beweerd dat de huidige jeugdgeneratie grenzeloos is en te veel individuele vrijheden heeft, uit is op spanning en sensatie, geen zin in leren heeft en meer zuipt, snuift en sekst dan de jeugd in vorige generaties. Ook zouden jongeren nu meer vreemdelingenhaat koesteren. Ons onderzoek onder jongeren van 3 generaties: (grootouder, ouder en zoon/dochter) constateert echter vooral veel overeenkomst tussen de waarden en het gedrag van jongeren in verschillende generaties. Die overeenkomst zit hem in twee dingen:

  • In het feit dat jongeren in elke jeugdfase een eigen jeugdwereldje vormen, afgescheiden van volwassenen. Daarbinnen zoeken zij naar avontuur en sensatie, experimenteren ze met drank, drugs, en seks.
  • Ten tweede zien we veel overeenkomst tussen jongeren en ouders: wat jongeren denken en doen is vaak niet zo veel anders dan wat zij van ouders en andere volwassenen, zien.

Daarom: elke generatie noemt haar jeugd ‘ verdorven’, maar als dat zo is, zijn de volwassenen daarvoor zelf mede verantwoordelijk.

Greetje Timmerman is adjunct-hoogleraar bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.

Laatst gewijzigd:28 april 2016 16:06