Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Keuzedwang

Ellis Jonker

De verhalen van migrantenmeisjes die ik interviewde voor mijn onderzoek naar de ambities en motivatie van Amsterdamse leerlingen in opleiding voor de ouderenzorg (helpende zorg) (Jonker 2004) maakten duidelijk dat de veel geroemde keuzevrijheid door hen ervaren werd als slecht-getimede keuzedwang. De meisjes belandden al jong in het onderste segment van het Nederlandse onderwijssysteem, waar zich aantrekkelijker opleidingswegen sloten en er weinig te kiezen over bleef. Veel van hen haakten af en verlieten zonder diploma of startkwalificatie de school. Dit was een logisch gevolg van het gebrek aan begrip voor de verhalen, ambities en motivatie van migrantenmeisjes op (vmbo)scholen en een opeenstapeling aan negatieve en ontmoedigende ervaringen in hun schoolloopbaan.

Ellis Jonker is universitair docent bij Algemene Pedagogische Wetenschappen

Laatst gewijzigd:16 juli 2014 16:32