Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Een waarschuwingssignaal dat attendeert op kruisende fietsers

Dick de Waard

Automobilisten die rechts af willen slaan op een T-kruising kijken vooral naar links, want uit die richting verwachten ze verkeer. Echter, vaak moeten ze ook een fietspad oversteken, en soms zijn dit fietspaden met “tweerichtingsverkeer”. Niet naar rechts kijken bij nadering van zo’n kruising kan makkelijk leiden tot een ongeval met fietsers. In een onderzoek uitgevoerd op twee locaties in Groningen wordt gekeken of het kijkgedrag van automobilisten verandert als er een waarschuwingsbord met waarschuwingslampen komt te hangen, waarbij de lampen geactiveerd worden bij de nadering van fietsers.

Dick de Waard werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling experimentele psychologie.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 16:56