Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Goede vrijetijdsbesteding draagt bij aan de kwaliteit van het bestaan van ernstig gehandicapte mensen

Carla Vlaskamp
Carla Vlaskamp

Carla Vlaskamp

Vrije tijd is belangrijk, ook voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen die in residentiële voorzieningen wonen. Maar informatie over duur, frequentie en inhoud van vrijetijdsbesteding ontbrak tot nu toe. We hebben onderzoek verricht naar de wijze waarop voor deze personen ‘vrije tijd’ wordt ingevuld. Het onderzoek (bij 196 personen in 7 voorzieningen) toont aan dat er gemiddeld nog geen vier uur per weekend vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden. De meeste aangeboden activiteiten zijn passief van aard, zoals televisie kijken of uitgebreid koffiedrinken, en worden vrijwel allemaal aangeboden op de voorziening, nauwelijks daarbuiten. Goede vrijetijdsbesteding draagt bij aan de kwaliteit van het bestaan van deze ernstig gehandicapte mensen. Op grond van onze resultaten zijn er bij verschillende voorzieningen ‘verbetertrajecten’ gestart.

 

Carla Vlaskamp  is hoogleraar bij de afdeling Orthopedagogiek

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 16:59