Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Metacognitieve Training bevordert rekenprestaties en aanpakgedrag

Annemieke Jacobse

 

Metacognitieve vaardigheden zijn vaardigheden op metaniveau waarmee leerlingen hun leren kunnen reguleren. Ze stellen leerlingen bijvoorbeeld in staat zich goed te oriënteren op een taak, een plan te maken of te evalueren en reflecteren bij het uitvoeren een taak. In dit promotieonderzoek leren leerlingen uit groep 7 met behulp van een metacognitieve systematiek genaamd “de Takentrap” hun aanpak bij rekenen te reguleren. De training bestaat uit metacognitieve instructie in de klas en een computerprogramma met metacognitieve hints. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat metacognitieve training grote positieve effecten kan hebben op het probleemoplossen van leerlingen.

 

Annemieke Jacobse is als promovendus verbonden aan het GION (Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs).

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 16:59