Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Prestaties van leerlingen als indicator voor de kwaliteit van de school: aanknopingspunten voor onderwijstoezicht?

.

Anneke Timmermans  

Scholen worden in Nederland beoordeeld door de onderwijsinspectie op de kwaliteit van het onderwijs dat ze leveren. In het huidige onderwijstoezicht spelen de leerresultaten van leerlingen bij deze beoordeling een grote rol. Hierbij kun je denken aan de gemiddelde examencijfers, maar ook het percentage leerlingen dat de school verlaat zonder diploma.

In Nederland worden scholen geconfronteerd met heel verschillende leerling-populaties. Denk maar eens aan een school in een achterstandswijk in de Randstad of een school met veel leerlingen die een indicatie voor leerwegondersteuning hebben. Het huidige onderwijstoezicht, met de nadruk op de leerresultaten, is niet altijd fair ten opzichte van deze scholen.

Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe inidicator, namelijk toegevoegde waarde. Deze indicator houdt wél rekening met de verschillende leerling-populaties op scholen. Wat kan de indicator toegevoegde waarde bijdragen aan het onderwijstoezicht? En welke valkuilen zijn er bij het gebruik van dergelijke kwaliteits indicatoren.

Anneke Timmermans is als promovendus verbonden aan het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs). Zij is lid van de themagroep ‘Kwaliteitszorg en innovatie’ van het GION.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 16:30