Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Thuisbegeleiding bij opvoedingsproblemen

Aafke Hoekstra
Aafke Hoekstra

Aafke Hoekstra

Het Portage Programma Nederland is een thuisbegeleidingsprogramma voor gezinnen met kinderen van 0 tot 5 jaar met ontwikkelingsproblemen en/ of problemen in de omgang. Het doel van het programma is de ontwikkeling van het kind te stimuleren en/ of het gedrag te veranderen en de ouders daarbij te adviseren.
Kenmerkend van het programma is dat de opvoeders samen met hun kind dagelijks activiteiten uitvoeren in de vorm van spelletjes etc. Zij worden hierbij eens per week ondersteund door een thuisbegeleider. Het programma is op bepaalde punten verbeterd. Momenteel wordt onderzocht of deze verbeteringen het gewenste effect hebben.


Aafke Hoekstra, promovenda Orthopedagogiek

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 16:59