Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Impressies van onderzoek 2010

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. Onderwijs en onderzoek draait om vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden.

Om een indruk te geven welk concreet onderzoek er wordt uitgevoerd, geeft een aantal onderzoekers een korte impressie van hun werk. Wat onderzoeken ze, zijn er opmerkelijke uitkomsten en wat fascineert hen in de wetenschap?