Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekImpressies over het onderzoek

Impressies van onderzoek

Het onderzoek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is ruwweg in te delen in drie overkoepelende thema's:

  • gedrag van de mens als individu en in onderlinge relaties van mensen
  • opvoeding en onderwijs van mensen
  • samenlevingen als geheel

Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden.

"Maar wat houdt dat dan concreet in?" of "Wat is daar interessant aan?" of "Wat ontdekt men dan eigenlijk?" zult u misschien denken. Om u daar een indruk van te geven, schetst een aantal onderzoekers op deze website een korte impressie van hun onderzoek(sresultaten). Hieronder treft u enkele voorbeelden. In het linkermenu kunt u doorklikken naar een overzicht van alle impressies, eventueel per vakgebied.


Gijs Huitsing
Gijs Huitsing
Pesten - Breed probleem, brede aanpak?

Gijs Huitsing

Ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt structureel gepest. Als we dit willen stoppen, is het dan genoeg om te weten dát ze worden gepest, of is het ook belangrijk te weten door wie ze worden gepest? Welke klasgenoten gaan eigenlijk meedoen met pesten, en wie helpt gepeste leerlingen? In mijn onderzoek kijk ik hoe we pesten nog beter kunnen tegengaan. Juist niet de rol van pesters en gepeste leerlingen, maar het gedrag van meelopers, omstanders en verdedigers zou de sleutel kunnen zijn tot het ontsluiten van het pestprobleem. Want met de hele klas sta je echt sterk tegen pesten!

Judith Grob
Judith Grob
Stoppen met roken

Judith Grob

Wie na een confrontatie met de negatieve gezondheidsgevolgen van roken,  spijt heeft van zijn of haar sigaret, zal eerder proberen te stoppen met roken, dan wie zich ervoor schaamt een roker te zijn.

Hanke Korpershoek
Hanke Korpershoek

Onderbenut bètatalent: speelt persoonlijkheid een rol bij de profielkeuze?

Hanke Korpershoek

Nederland blijft achter bij andere Europese landen als het gaat om de keuze voor de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Uit onderzoeken naar de profielkeuze van leerlingen blijkt dat maar weinig havo- en vwo-leerlingen (vooral weinig meisjes) het profiel Natuur & Techniek (NT) volgen (met de bètavakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde). Uit mijn onderzoek blijkt dat er nog veel onderbenut bètatalent is in zowel havo als vwo en bij zowel jongens als meisjes. Daarnaast blijken NT-leerlingen gemiddeld minder extravert dan leerlingen die andere profielen volgen, maar spelen persoonlijkheidskenmerken slechts een bescheiden rol bij het verklaren van de profielkeuze.


Laatst gewijzigd:27 september 2016 14:47
printView this page in: English