Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenPromovendus-werknemer

Belangrijke betrokkenen bij je promotie-onderzoek

Promotor en dagelijks begeleider

De promotor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de promovendus en de kwaliteit van het onderzoek van de promovendus. Vaak wordt de begeleiding gedelegeerd aan een dagelijks begeleider(s). Deze dagelijks begeleider is ook lid van de wetenschappelijke staf van de faculteit en specifiek deskundig op het terrein van het onderzoek van de promovendus. Zo nodig worden ook anderen bij de begeleiding betrokken, bijvoorbeeld een methodoloog voor onderzoekstechnische adviezen.
De promovendus bespreekt de voortgang van het onderzoek minimaal eens per twee weken met zijn of haar promotor of dagelijks begeleider.

Promovendi-mentor

De promovendi-mentor is het aanspreekpunt voor alle promovendi binnen één onderzoeksinstituut. Bij de start van hun promotietraject maken de promovendi kennis met hun mentor. Sommige mentoren organiseren bijeenkomsten voor de promovendi. In ieder geval kunnen promovendi altijd terecht bij hun mentor met individuele vragen.

De promovendi-mentoren zijn:
Psychologie: José Heesink, tel: 050 363 6424
Sociologie: Rie Bosman, tel: 050 363 6209
Pedagogiek en Onderwijskunde: Anneke Timmermans, tel: 050 363 5740
Orthopedagogiek: Prof.dr.A.J.J.M. Ruijssenaars

Onderzoeksinstituut

In de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen wordt onderzoek gedaan in vijf disciplines. Deze disciplines hebben elk een eigen onderzoeksinstituut met een directeur onderzoek. De directeur onderzoek is verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid binnen de discipline en is vanuit die hoedanigheid betrokken bij de voortgang en kwaliteit van de promotie, en dus ook bij de beoordeling van de promovendi.
Informatie over het reilen en zeilen binnen de verschillende onderzoeksinstituten ontvangt de promovendus bij aanvang van het promotietraject (de zgn. welkomstbrief).

Directeur van de Graduate School

De directeur van de Graduate School bewaakt, namens het faculteitsbestuur, de kwaliteit van de opleiding van de promovendi van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Als problemen niet met de eerder genoemde betrokkenen opgelost kunnen worden, kun je contact opnemen met de directeur van de Graduate School: prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 16:23
printView this page in: English