Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenBursaal

Promoveren als bursaal (algemeen)

De promotieopleiding

Als bursaal volg je de promotieopleiding van de Graduate School for Behavioural and Social Sciences. Onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. De opleiding duurt vier jaar en wordt voltooid met een proefschrift en een promotie.
In tegenstelling tot een promovendus met een aanstelling als werknemer van de RUG, mag een bursaal geen onderwijstaken te vervullen.  

Onderzoeksbudget

Voor het promotietraject is een budget beschikbaar. Bij de start van je promotietraject zal je begeleider de begroting van het promotietraject met je doornemen. In deze begroting zullen in ieder geval posten opgenomen zijn voor de uitvoering van het onderzoek, voor je opleiding en voor congresbezoek. 
De Centrale Studentenadministratie (CSA) keert elke promovendus die aan de RUG promoveert een standaardbedrag van € 750 uit voor de kosten van het drukken van het proefschrift, ongeacht de werkelijke kostprijs (zie bijlage 8 van het promotiereglement).

Promotiereglement

In het promotiereglement vind je aan welke voorwaarden je moet voldoen om tot een promotie te kunnen worden toegelaten, voorschriften voor het proefschrift en verspreiding van het proefschrift, de gang van zaken tijdens de promotie, de beslechting van geschillen, handige adressen et cetera.

Meer informatie


Laatst gewijzigd:01 december 2016 11:44
printView this page in: English