Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenBursaal

Rechtspositie van een bursaal

Op deze pagina worden aspecten behandeld van de rechtspositie van bursalen. Voor vragen hierover kun je terecht bij de Graduate School van de faculteit.

Bursalen zijn studenten

Een promovendus die als bursaal aan de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen verbonden is, volgt de promotie-opleiding bij de Graduate School for Behavioural and Social Sciences. Deze opleiding mondt uit in een proefschrift en een promotie.

Bursalen zijn studenten. Zij sluiten een Overeenkomst inzake promotie-opleiding met de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin wordt onder meer vastgelegd: de duur van de opleiding, het resultaat van de opleiding, de verplichtingen van de universiteit en die van de bursaal en de wijze waarop de overeenkomst ontbonden kan worden.

Informatie over de voorzieningen en regelingen voor studenten zijn te vinden op de website van de RUG. Voor specifieke informatie voor buitenlandse studenten kun je terecht bij de International Service Desk (tel: +31 (0) 50 363 8181).

Promotieplan

Bij de start van de promotieopleiding wordt door de promotor met elke promovendus een individueel promotieplan opgesteld. De inrichting hiervan hangt sterk af van de vooropleiding, de reeds verworven kwalificaties en het onderzoek van de promovendus (de startsituatie en het beoogde einddoel). Het promotieplan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd door de promotor en eventuele andere begeleiders en, indien gewenst, bijgesteld.

Voortgangsbewaking

De promotor voert minstens één keer per jaar een voortgangsgesprek met de bursaal. In dit gesprek komen de vorderingen in de promotieopleiding aan de orde, en worden eventuele knelpunten besproken en, zo mogelijk, opgelost.
Als de voortgang stagneert kan de beurs beëindigd worden (zie artikel 3 van de Overeenkomst inzake promotieopleiding).


Laatst gewijzigd:01 december 2016 11:44
printView this page in: English