Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenBursaal

Opleiding

Componenten van de opleiding

De promotieopleiding valt uiteen in een cursorisch deel, en een individueel begeleid onderzoeksdeel.
In het individueel begeleid onderzoeksdeel voert de promovendus onder begeleiding van de promotiebegeleider en de promotor onderzoek uit en rapporteert hierover (zie ook belangrijke betrokkenen).
In het cursorisch deel worden cursussen aan de eigen instelling of elders gevolgd. Het cursorisch deel van de promotieopleiding bestaat enerzijds uit onderwijs in het vakgebied waarbinnen het onderzoek van de promovendus valt, en anderzijds uit onderwijs in algemene vaardigheden.
De inhoud en hoeveelheid te volgen cursorisch onderwijs hangt af van de startkwalificaties van de promovendus en de vereisten van het onderzoek. De invulling en omvang van het vakspecifieke deel van de opleiding vindt plaats in overleg met de promotiebegeleider(s) en promotor(es) en wordt in het opleidings- en begeleidingsplan vastgelegd. De jaarlijkse voortgangsgesprekken bieden de mogelijkheid het opleidings- en begeleidingsplan bij te stellen.

Onderwijs in het vakgebied

Het onderwijs in het vakgebied zal voornamelijk betrokken worden uit het aanbod van (landelijke) onderzoeksscholen en-netwerken, eventueel aan te vullen met onderwijs uit de Research Master van de eigen Graduate School, of andere masterprogramma’s.
Een promovendus zal in het algemeen lid zijn van één onderzoeksschool/netwerk. Hij of zij kan gebruik maken van het cursusaanbod van deze school. Het verdient echter aanbeveling om ook te kijken naar het aanbod van andere scholen. Bijvoorbeeld het methodologie- en statistiekaanbod van de onderzoeksschool IOPS.
Als je een cursus wilt volgen buiten het reeds afgesproken opleidings- en begeleidingsplan, dien je dit te overleggen met je begeleider(s). Als er kosten aan verbonden zijn, kun je contact opnemen met je personeelsadviseur (werknemers) of de Graduate School (bursalen) voor de vergoeding hiervan.

Links naar onderwijspagina’s van onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten  en onderzoeksnetwerken:  

Onderzoeksschool Onderzoeksveld Opleidingsaanbod
ICS Sociologie Opleidingsaanbod ICS
ISED Pedagogiek en Ontwikkelings­psychologie Opleidingsaanbod ISED
KLI Sociale en Persoonlijkheidspsychologie Opleidingsaanbod KLI
IOPS Psychometrie en Statistiek Opleidingsaanbod IOPS
OGWG (GRSSH) Humanities Opleidingsaanbod OGWG
BCN Gedrags- en neuro-wetenschappen, incl. KI en BW Opleidingsaanbod BCN
ICO-ISOR Onderwijskunde Opleidingsaanbod ICO-ISOR
TRAIL Verkeerskunde Opleidingsaanbod TRAIL
WTMC Wetenschapstheorie, technologie en moderne cultuur Opleidingsaanbod WTMC
EPP Experimentele Psychopathologie Opleidingsaanbod EPP
ALICE Kunstmatige Intelligentie Opleidingsaanbod ALICE
Bewegingswetenschappen Opleidingsaanbod Bewegingswetenschappen
SHARE Gezondheidsvraagstukken Opleidingsaanbod SHARE
GUIDE Geneesmiddelenonderzoek

Opleidingsaanbod GUIDE

Onderwijs algemene vaardigheden

In Groningen worden diverse cursussen voor algemene vaardigheden aangeboden. De meeste cursussen zijn hier te vinden.  http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/cursussenopleidingen/

Een paar cursussen uitgelicht:

  • Talencentrum: academische schrijfvaardigheid, publiceren in het Engels, en academisch presenteren in het Engels.
  • Educational Support and Innovation (ESI): didactische cursussen, zoals een basis onderwijstraining en specifieke cursussen voor Ba en Ma thesis begeleiding.
  • ICT: een cursus Thesis schrijven met Word.
  • Mobiliteit en Opleiding: loopbaantraining voor promovendi.
  • Career Service.
  • Promovendi kunnen ook cursussen van de Research Master volgen.
    Neem contact op met de desbetreffende docent om te informeren naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met het maximale aantal deelnemers en de vereiste voorkennis. De cursussen Introduction to BSS, Reflecting on Science, and Applied Statistics zijn alleen voor Research Master studenten.)

Deelname aan congressen en symposia

Bij het doen van onderzoek hoort dat je resultaten presenteert aan collega-onderzoekers. Andersom dien je kennis te nemen van de nieuwste resultaten van hun onderzoek. Het actief deelnemen aan (internationale) congressen is daarom een onmisbaar deel van de promotieopleiding. De meeste promovendi gaan gemiddeld één keer per jaar naar een congres in het buitenland.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 17:04
printView this page in: English