Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchPhD programmeExterne Promovendi

Aanvragen faciliteitenregeling

 De faculteit GMW hanteert als principe: "Niet geregistreerd is niet gefaciliteerd". Dit kan op twee manieren. Via een nuluren aanstelling of via een faciliteitenregeling.
Nul uren aanstelling verschaft u de dezelfde rechten als een reguliere aanstelling. Dit kan door Uw promotor geregeld worden door invulling van het formulier "Opdrachtformulier Personeel" in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij het secretariaat van P&O GMW.

Gebruik maken van de faciliteitenregeling kan ook door uw promotor aangevraagd worden via het invullen van het formulier "Verlening van onderzoeksfaciliteiten buiten dienstverband" Ook dit formulier is te verkrijgen bij het secretariaat P&O GMW. wat precies onder deze regeling verstaan wordt is te vinden in de memo"FGMW/09.F105 uitgegeven door het Faculteitsbestuur.

Faciliteitenregeling

Laatst gewijzigd:01 december 2016 11:44