Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchPhD programmeExterne Promovendi

Externe Promovendi

Algemene Informatie

Deze site is bedoeld voor mensen die het plan hebben opgevat te willen promoveren bij de faculteit GMW.

Onder een externe promovendus wordt verstaan iemand die promotieonderzoek verricht zonder dienstverband of opleidingsplaats bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Iedereen met een master- of doctoraaldiploma kan besluiten te gaan promoveren (zie voor precieze toelatingsvoorwaarden de promotieregeling). Wel moet een hoogleraar bereid zijn het promotieonderzoek te begeleiden en op te treden als promotor. Voor de toelating tot de promotie en de kwaliteit van het onderzoek en het proefschrift gelden dezelfde eisen als voor andere promovendi. Op externe promovendi zijn ook het promotiereglement en de administratieve procedure van toepassing.

Hiernaast ziet u de links met alle informatie die U hierbij kunnen ondersteunen. Het gaat hier om vragen als:

  • Hoe word ik een externe promovendus: van idee naar promotie?
  • Welke stappen moet ik daarvoor ondernemen?
  • Hoe start ik het traject van externe promovendus?
  • Welke ondersteuning mag ik daarbij verwachten?
Laatst gewijzigd:23 mei 2019 12:56
printView this page in: English